ÚAZK

Ústřední archiv zeměměřictví a katastru

ÚSTŘEDNÍ ARCHIV ZEMĚMĚŘICTVÍ A KATASTRU

umožňuje bezplatné prohlížení svých archiválií a v případě map stabilního katastru i archiválií spolupracujících archivů - Národního archivu v Praze, Moravského zemského archivu v Brně a Zemského archivu v Opavě.

Výstava Staré a nové mapy z území České republiky (Varšava 2013) Výstava "Staré a nové mapy z území České republiky" (Varšava 2013)

Více informací o dalších archiváliích ÚAZK naleznete na stránkách Informačního systému ÚAZK.

Obchod Legendy Soulepy Podpora Návod