ÚAZK

Ústřední archiv zeměměřictví a katastru
O archivu  Obchod  Legendy  Soulepy  Podpora  Návod

ÚSTŘEDNÍ ARCHIV ZEMĚMĚŘICTVÍ A KATASTRU

umožňuje bezplatné prohlížení svých archiválií a v případě map stabilního katastru i archiválií spolupracujících archivů - Národního archivu v Praze, Moravského zemského archivu v Brně a Zemského archivu v Opavě.