ÚSTŘEDNÍ ARCHIV ZEMĚMĚŘICTVÍ A KATASTRU

 

Zeměměřického úřadu v Praze

 

­

 

O archivu

 

Aplikace Archivní mapy

 

Aplikace Vademecum

 

Přehled fondů a sbírek

(neudržováno, nahrazeno aplikací Vademecum)

 

Aktuality a sdělení

 

Kontaktní údaje

 

Badatelský řád

 

Ceník služeb

 

Výroční zpráva

 

 

 

Datum poslední aktualizace:

24. 1. 2018