ÚSTŘEDNÍ ARCHIV ZEMĚMĚŘICTVÍ A KATASTRU

 

Zeměměřického úřadu v Praze

 

­

 

O archivu

 

Přehled fondů a sbírek

 

Prohlížení naskenovaných archiválií

 

Aktuality a sdělení

 

Kontaktní údaje

 

Badatelský řád

 

Ceník služeb

 

Výroční zpráva

 

 

 

 

Datum poslední aktualizace:

25. 7. 2016

 

 

 

Upozorňujeme badatele, že z technických důvodů (malování) bude

badatelna ve dnech 1.-3. srpna 2016 pro veřejnost uzavřena.

Za toto omezení se omlouváme.