Archivní mapy

Prohlížení archiválií Ústředního archivu zeměměřictví a katastru
Úvod Otisky Topo Sbírka ISAR Soulepy Geoportál Obchod

Zeměměřický úřad zpřístupňuje veřejnosti některé obrázky k volnému stažení.


Prozatím jsou přístupné obrázky legend císařských povinných otisků stabilního katastru 1:2880 (1824-1843) a topografických sekcí 1:25 000 třetího vojenského mapování (1872–1953). Tedy těch mapových souborů, které jsou na internetu zpřístupněny k prohlížení.

Stáhnout legendu císařských povinných otisků stabilního katastru původní nebo překlad
Stáhnout legendu toposekcí 3. vojenského mapování spojenou nebo části  1  2  3  4  5  6 

Využijte možnosti objednat v Internetovém obchodu Geoportálu ČÚZK naskenovaná data (oddíl DATA ARCHIVÁLIÍ) nebo tisky z dat (oddíl TIŠTĚNÉ PRODUKTY) těch souborů, které jsou dostupné v aplikaci pro prohlížení! Jedná se o originální data ze skenování, neupravovaná a bez ochranných znaků, vhodná pro publikování v tiskové kvalitě. Tisk z dat můžeme provést i na speciální strukturovaný papír.

Návrhy a připomínky k aplikaci zasílejte prosím na kontaktní adresu podpora.zums@cuzk.cz