ÚAZK

Ústřední archiv zeměměřictví a katastru

ÚSTŘEDNÍ ARCHIV ZEMĚMĚŘICTVÍ A KATASTRU

umožňuje bezplatné prohlížení svých archiválií a v případě map stabilního katastru i archiválií spolupracujících archivů - Národního archivu v Praze, Moravského zemského archivu v Brně a Zemského archivu v Opavě.

Více informací o dalších archiváliích ÚAZK naleznete na stránkách Informačního systému ÚAZK.

Obchod Legendy Soulepy Podpora Návod


Stará a již neaktualizovaná verze stránek zde