Resortní časopisy - přidán ročník 2016 GaKO

Stránka archivu "Resortní časopisy" byla doplněna o ročník 2016 GEODETICKÉHO A KARTOGRAFICKÉHO OBZORU. Celý ročník 2016 naleznete na stránce archivu resortních časopisů zde.
(leden 2017)Mapa kultur stabilního katastru 1837-1844

Do aplikace Archivní mapy doplněna Mapa kultur stabilního katastru 1837-1844. Tato součást vceňovacího operátu stabilního katastru zachycuje v přibližném měřítku 1:36 000 plošný rozsah jednotlivých existujících kultur v Čechách v rozpětí let 1837-1844. Barevně jsou rozlišeny role (bíle), pastviny, louky a zahrady (zeleně v různé sytosti), vinice a chmelnice (růžově s odlišením značkou), lesy (šedě). Dále obsahuje vyznačení bonitních tříd v rozsahu I-IV (chybí v některých katastrálních územích a často i u lesů). Detailně je znázorněn průběh hranic katastrálních obcí (tečkované černě se žlutou lemovkou), krajských (tehdejších 16 krajů, červeně), zemských (zeleně a žlutě) a dominií (karmínově). Dalším obsahem jsou panské dvory, mlýny a jiné hospodářské objekty jako papírny, cihelny apod. a také některé hrady. Výškopis na mapě chybí s výjimkami výrazných vrcholů nebo jiných terénních útvarů, kde se uplatňuje primitivní šrafování.


(prosinec 2016)Sjednocení vzhledu a funkčnosti

Sjednocení vzhledu a funkčnosti aplikace Archivní mapy s aplikací Archiv leteckých měřických snímků.

(prosinec 2016)