Návody

k prohlížení archiválií Ústředního archivu zeměměřictví a katastru


Jednotlivé návody
Zjednodušená prohlížečka archiválií, snadný výběr dostupných archiválií v místě kliku do mapy. Zjednodušená prohlížečka archiválií, pomocné vrstvy. Návod na vytvoření a úpravu nákupního seznamu mapových listů císařských povinných otisků stabilního katastru a jeho export do košíku E-shopu.
Návod na vytvoření a úpravu nákupního seznamu mapových listů toposekcí 3. vojenského mapování a jeho export do košíku E-shopu.


Starší návody
Vyhledávání podle názvů Geonames
Ovládání vrstev a skupin vrstev
Výběr měřítka
Identifikace vrstev
Posun mapy

Mapy stabilního katastru
Mapy odvozené z třetího vojenského mapování
Topografické mapy v systému S-1952
Státní mapa 1:5000 - odvozená
Mapy evidence nemovitostí

Odkaz na vybrané místo a vrstvy na mapě
Nákup císařských povinných otisků
Nákup map ze Sbírky map a plánů do roku 1850