Zpět na B2                Přehled fondů a sbírek                              Úvodní strana

 

 

Měřický operát stabilního katastru                                             

                                                                                                                     

Signatura: B2/a

 

Tato část fondu obsahuje inventární jednotky:

 

q  Popisy hranic katastrálních obcí (/1826-1843/) (signatura B2/a/1) – popis, ukázka, soupis je připravován

 

q  Polní náčrty stabilního katastru (1841-1843) (signatura B2/a/2) – popis, ukázka, soupis je připravován

 

q  Indikační skici 1:2880 (1827, 1840-1843) (signatura B2/a/3) – popis, ukázka, soupis je připravován

 

q  Originální mapy stabilního katastru 1:2880 (1824-1843) (signatura B2/a/4) – popis, ukázka, soupis je připravován

 

q  Otisky originálních map stabilního katastru 1:2880 (1824-1843) (signatura B2/a/5) – popis, soupis je připravován

 

q  Císařské povinné otisky 1:2880 (1824-1843, 1851-1871) (signatura B2/a/6) – popis, ukázka, soupis je připravován, naskenované mapové listy naleznete na http://archivnimapy.cuzk.cz/ 

 

q  Evidenční mapy stabilního katastru 1:2880 (1824-1843, 1847-1901) (signatura B2/a/7) – popis, soupis je připravován

 

q  Otisky originálních map stabilního katastru 1:2880 se zákresem změn skutečného stavu (1824-1843, 1845-1875) (signatura B2/a/8) – popis, soupis je připravován

 

q  Příruční mapy 1:2880 (1870-1941) (signatura B2/a/9) – popis, ukázka,soupis je připravován

 

q  Polní náčrty z reambulance stabilního katastru 1:2880 (/1869-1881/) (signatura B2/a/10) – popis, ukázka, soupis je připravován

 

q  Originální mapy nově zaměřené 1:2880 (1859-1927) (signatura B2/a/11) – popis, ukázka, soupis je připravován

 

q  Soupis měřického operátu stabilního katastru kraje …… (1831-1858) (signatura B2/a/12) – popis, ukázka, soupis je připravován

 

q  Otisky katastrálních map 1:2880 (1865-1959) (signatura B2/a/13) – popis, ukázka, soupis je připravován

 

q  Katastrální mapy 1:2880 evidenční (1826-1956) (signatura B2/a/14) – popis, ukázka, soupis je připravován

 

q  Originální mapy nově zaměřené 1:1440, 1:720, 1:2500, 1:1250, 1:2000, 1:1000 (signatura B2/a/15) – popis, ukázka, soupis je připravován

 

q  Otisky originálních map nově zaměřených 1:1440, 1:720, 1:2500, 1:1250, 1:2000, 1:1000 (signatura B2/a/16) – popis, ukázka, soupis je připravován

 

q  Reambulance Královského hlavního města Prahy z roku 1917 (signatura B2/a/17) – popis, ukázka

 

q  Mapy pozemkové knihy 1:2880 (1903-1938) (signatura B2/a/18) – popis, ukázka, soupis je připravován

 

q  Mapy vodní knihy 1:2880 (signatura B2/a/19) – popis, ukázka, soupis je připravován

 

q  Přehledné mapy s vyznačením krajů, berních okresů a katastrálních obcí (1839-1957) (signatura B2/a/20) – popis, ukázka, soupis je připravován

 

q  Přehledné mapy katastrálních území v Praze (1938, 1943) (signatura B2/a/21) – popis, ukázka, soupis je připravován

 

q  Přehledné mapy s vyznačením územní působnosti orgánů státní správy (/1848-1936/) (signatura B2/a/22) – popis, ukázka, soupis je připravován

 

q  Grafické přehledy se stavem zpracování katastrálních operátů (1838-1938) (signatura B2/a/23) – popis, ukázka, soupis je připravován

 

q  Změny hranic katastrálních obcí (1871-1913, 1947-1979) (signatura B2/a/24) – popis, ukázka

 

q  Organizace berních a katastrálních měřických okresů (1915-1947) (signatura B2/a/25) – popis, ukázka, soupis je připravován

 

q  Ukázka měřických a výpočetních elaborátů z katastrálního mapování v dekadickém měřítku (1907-1913) (signatura B2/a/26) – popis, ukázka, soupis je připravován

 

q  Ukázka katastrální mapy doplněné tachymetricky zaměřeným výškopisem (1912-1915) (signatura B2/a/27) – popis, ukázka, soupis je připravován

 

 

Zpět na B2                Přehled fondů a sbírek                              Úvodní strana