Stáhnout legendu císařských povinných otisků stabilního katastru původní nebo překlad
Stáhnout legendu toposekcí 3. vojenského mapování spojenou nebo části  1  2  3  4  5  6 
Stáhnout legendu topografických map v systému S-1952 zde