Archivní mapy

Prohlížení archiválií Ústředního archivu zeměměřictví a katastru

Zeměměřický úřad zpřístupňuje veřejnosti k nahlédnutí resortní odborný časopis.

Za poskytnutí podkladů děkujeme Ing. Jozefu Markovi ze Slovenské spoločnosti geodetov a kartografov ( více ).
Přístupné jsou:

ZEMĚMĚŘIČSKÝ VĚSTNÍK, obsahy a texty z let 1913 až 1939


ZEMĚMĚŘIČSKÝ OBZOR - ZEMĚŘICTVÍ, obsahy a texty z let 1940 až 1954


GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ OBZOR, obsahy a texty z let 1955 až 2018


ÚAZK zpřístupnil k bezplatnému prohlížení úplný text tohoto zeměměřického časopisu. Jeho první číslo vyšlo v březnu 1913 a tak bilancuje nepřetržitou 100-letou edici. Pozoruhodné je, že tento časopis vychází i po roce 1993 jako periodikum česko-slovenské. Jeho vydavatel a název se v proměnách času postupně měnil (Zeměměřičský Věstník, Zeměměřičský Obzor, Zeměměřictví a od roku 1955 po dnešek Geodetický a kartografický obzor), ale jeho základní charakter, náplň a poslání zůstává nezměněno. Ve vystaveném textu časopisu si může čtenář listovat pomocí např. programu Acrobat Reader (vzhledem k objemu dat doporučujeme verzi 7 a vyšší). V "Obsahu" lze najít číslo stránky zajímavého článku a v "Textu" běžným –hledat– (např. zadáním "1948/115") zobrazit stránku s příslušným článkem. (Ing. Jozef Marek, Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov).

Aktuální číslo časopisu Geodetický a kartografický obzor
zde

Publikace 100 let Geodetického a kartografického obzoru (2012) zde

Návrhy a připomínky k aplikaci zasílejte prosím na kontaktní adresu podpora.zums@cuzk.cz