Vademecum ÚAZK

Aplikace pro procházení strukturou archivu a zjišťování informací o obsahu jednotlivých fondů a sbírek. Vzájemnými odkazy propojená s aplikací Archivní mapy.

(leden 2018)Resortní časopisy - přidán ročník 2017 GaKO

Stránka archivu "Resortní časopisy" byla doplněna o ročník 2017 GEODETICKÉHO A KARTOGRAFICKÉHO OBZORU.

(leden 2018)

Originální mapy stabilního katastru a katastrální mapy evidenční
Výpis archiválií stabilního katastru v prohlížečce byl doplněn o nově naskenované archiválie. Jedná se o první dávku originálních map stabilního katastru Čech v počtu více jak dvaceti tisíc mapových listů a katastrální mapy evidenční Čech, Moravy a Slezska v počtu téměř dvaceti tisíc mapových listů.

(září 2017)

Sbírka map a plánů do roku 1850

Nová prohlížečka jednotlivých archiválí, která navíc umožňuje vytvoření nákupního seznamu s exportem do E-shopu, uložení kompozice oblíbeného detailu do oblíbených položek, poslání odkazu nebo prohlédnutí dostupných metadat o vybrané mapě.

(květen 2017)Praha v proměnách času

Výstava "Praha v proměnách času" na vedutách, plánech a mapách z Ústředního archivu zeměměřictví a katastru konaná v přepážkové hale ČÚZK ve dnech 14.11. až 16.12.2016.

(leden 2017)

Resortní časopisy - přidán ročník 2016 GaKO

Stránka archivu "Resortní časopisy" byla doplněna o ročník 2016 GEODETICKÉHO A KARTOGRAFICKÉHO OBZORU.

(leden 2017)


Mapa kultur stabilního katastru 1837-1844

Do aplikace Archivní mapy doplněna Mapa kultur stabilního katastru 1837-1844. Tato součást vceňovacího operátu stabilního katastru zachycuje v přibližném měřítku 1:36 000 plošný rozsah jednotlivých existujících kultur v Čechách v rozpětí let 1837-1844. Barevně jsou rozlišeny role (bíle), pastviny, louky a zahrady (zeleně v různé sytosti), vinice a chmelnice (růžově s odlišením značkou), lesy (šedě). Dále obsahuje vyznačení bonitních tříd v rozsahu I-IV (chybí v některých katastrálních územích a často i u lesů). Detailně je znázorněn průběh hranic katastrálních obcí (tečkované černě se žlutou lemovkou), krajských (tehdejších 16 krajů, červeně), zemských (zeleně a žlutě) a dominií (karmínově). Dalším obsahem jsou panské dvory, mlýny a jiné hospodářské objekty jako papírny, cihelny apod. a také některé hrady. Výškopis na mapě chybí s výjimkami výrazných vrcholů nebo jiných terénních útvarů, kde se uplatňuje primitivní šrafování.

(prosinec 2016)Sjednocení vzhledu a funkčnosti

Sjednocení vzhledu a funkčnosti aplikace Archivní mapy s aplikací Archiv leteckých měřických snímků.

(prosinec 2016)