Spojené archiválie mohou být prodělanou transformací poněkud zkreslené. Slouží proto jen pro lepší orientaci v zobrazeném území a polohu zakreslených objektů nelze přísně porovnávat se stávajícími podkladovými mapami. Nezkreslený pohled na starou mapu získáte pouze prohlédnutím jednotlivých (nespojených) mapových listů archiválií, které tato aplikace rovněž umožňuje.

(Říjen 2019)