Tato aplikace byla nahrazena aplikací http://archivnimapy.cuzk.cz/ Za okamžik budete přesměrováni.