Historický ústav Akademie věd a VÚGTK Historický ústav Akademie věd a VÚGTK
Univerzita Karlova v Praze
Masarykova univerzita v Brně
Univerzita JEP v Ústí nad Labem
Moravská zemská knihovna v Brně
Moravská zemská knihovna a projekt Staré mapy
Vědecká knihovna v Olomouci
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
Západočeské muzeum v Plzni
Česká geologická služba
Městská knihovna v Praze (Orientační plán hlavního města Prahy s okolím 1938)
Seznam.cz
Vilém Walter (mapy Brna a Moravy)
Vilém Walter (mapy Brna a Moravy)
Mapy opevnění
Ze světa:
David Rumsey (soukromý mapový archiv)