Výstavy

Stránky archivu .

Výstavy map ze sbírek ÚAZK a produktů Zeměměřického úřadu


Vývoj geodetických pomůcek a přístrojů (virtuální výstava, květen 2020)Vývoj geodet. pomůcek a přístrojů (virt. výst., květen 2020)
TURISTICKÉ MAPY ZE SBÍREK ÚSTŘEDNÍHO ARCHIVU ZEMĚMĚŘICTVÍ A KATASTRU, 17.2. až 20.3.2020Turistické mapy ... (přepážková hala 17.2. až 20.3.2020)
Památky UNESCO (přepážková hala 18.11. až 20.12.2019)Památky UNESCO (přepážková hala 18.11. až 20.12.2019)
Pivní cesty na mapách (přepážková hala 7.10. až 8.11.2019)Pivní cesty na mapách (přepážková hala 7.10. až 8.11.2019)

Ortofoto v pohybu (přepážková hala 27.5. až 28.6.2019)Ortofoto v pohybu (přepážková hala 27.5. až 28.6.2019)
Pohledové mapy (přepážková hala 18.2. až 22.3.2019)Pohledové mapy (přepážková hala 18.2. až 22.3.2019)
Nejstarší mapy Čech, Moravy a Slezska, (přepážková hala 19.11. až 21.12. 2018)Nejstarší mapy Čech, Moravy a Slezska (přepážková hala 19.11. až 21.12. 2018)
STOLETÍ TVORBY MAP, (přepážková hala 1.10. až 2.11. 2018)Století tvorby map (přepážková hala 1.10. až 2.11. 2018)

Vývoj zobrazení výškopisu na mapách (přepážková hala, 21. 5. až 29. 6. 2018)Vývoj zobrazení výškopisu na mapách (přepážková hala, 21. 5. až 29. 6. 2018)
Evropské velehory (přepážková hala, 19. 2. až 23. 3. 2018)Evropské velehory (přepážková hala, 19. 2. až 23. 3. 2018)
200 YEARS OF STABLE CADASTRE (přepážková hala, 16.10. – 22.12.2017)200 years of stable cadastre (přepážková hala, 16.10. až 22.12.2017)
Geodetické základy České republiky (přepážková hala, 4. 9. až 29. 9. 2017)Geodetické základy ČR (přepážková hala, 4. 9. až 29. 9. 2017)

200 let stabilního katastru (přepážková hala, 22.5. až 30.6.2017)200 let stabilního katastru (přepážková hala, 22.5. až 30.6.2017)
Mapy a plány (přepážková hala, 20.2. až 24.3.2017)Mapy a plány (přepážková hala, 20.2. až 24.3.2017)
Praha v proměnách času (přepážková hala, 14.11. až 16.12.2016)Praha v proměnách času (přepážková hala, 14.11. až 16.12.2016)
Neobvyklá zeměpisná jména (přepážková hala, 15.8. až 16.9.2016)Neobvyklá zeměpisná jména (přepážková hala, 15.8. až 23.9.2016)

Mapy ostrovů (přepážková hala, 15.2. až 15.3.2016)Zajímavá místa ČR (přepážková hala, 16.5. až 17.6.2016)
Mapy ostrovů (přepážková hala, 15.2. až 15.3.2016)Mapy ostrovů (přepážková hala, 15.2. až 15.3.2016)
Výstava Staré a nové mapy z území České republiky (Varšava 2013)Staré a nové mapy z území České republiky (Varšava 2013)